صفحه ۲۸۵

امام رضا(ع): "شخص مؤمن نخواهد بود مگر این که دارای سه ویژگی باشد که یکی را از خدا و دیگری را از پیامبر و سومی را از ولی و امام گرفته باشد، ویژگی و سنت پروردگار پوشاندن اسرار، و ویژگی پیامبر مدارا و سازگاری با مردم، و ویژگی امام شکیبایی و بردباری در برابر ناراحتی ها و سختی هاست".بحارالانوار، ج 75، ح 1، صص 334 - 335.

پس بر بانوان گرامی لازم است که در حفظ اسرار خود و اسرار خانواده خویش کوشا بوده و در مقام درد دل نمودن با دیگران - خصوصا افرادی که ظرفیت نداشته و مورد اعتماد نمی باشند - رازهای زندگی خود را آشکار نسازند.

مگوی انده غم و ناراحتی. خویش با دشمنان که ____ لا حول یعنی با تعجب و شادی گویند: "لا حول و لا قوة الا بالله". گویند شادی کنان

در سخن حکیمانه ای از حضرت صادق (ع) آمده است: "راز و سر تو همچون خون تو است، پس آن را در غیر از رگهای خودت جاری مساز".بحارالانوار، همان، ص 278.

سعدی در این زمینه می‎گوید:

"هر آن سری که داری با دوست در میان منه، چه دانی که وقتی دشمن گردد؛ و هر گزندی که توانی به دشمن مرسان، که باشد که وقتی دوست شود."

به دوست گرچه عزیزست راز دل مگشای
که دوست نیز بگوید به دوستان عزیزگلستان، باب هشتم، در آداب صحبت، رقم 10، ص 259.

سوم: استقلال فکری

بهترین شیوه اداره زندگی زناشویی این است که زن و شوهر درباره هر موضوعی که مربوط به خانواده است با هم مشورت و تشریک مساعی نمایند و بر اساس آن عمل کنند، و اگر در موردی به نتیجه نرسیدند از افراد مجرب و کارآزموده، دانا و دلسوز که مورد اعتماد آنهاست درخواست کمک نمایند. در مقابل بدترین روش آن

ناوبری کتاب