صفحه ۲۸۳

زدودن موهای زاید بدن و... از ویژگی های پیامبران است.همان، باب 141، ح 1، ص 246.

در نقل دیگری آمده است که حضرت به او فرمودند: "و لقد خرجن نساء من العفاف الی الفجور، ما اخرجهن الا قلة تهیئة ازواجهن"بحارالانوار، ج 73، ص 102. یعنی: چه بسا زنانی که از حالت عفاف و پاکدامنی به سوی فساد گرائیدند، و چیزی آنها را به این کار وانداشت جز این که مردان آنها به خودشان رسیدگی نمی کردند.

3 - در برخی روایات گفته شده: "هیچ اشکالی بر زن نیست در هر کاری که به واسطه آن خود را برای شوهر زینت نماید".وسائل الشیعة، همان، باب 101، ح 2، ص 188.

4 - در روایتی از پیامبراکرم (ص) آمده است که ایشان به مردان فرمودند: ناخن های خود را کوتاه نمایید؛ و به زنان گفتند: ناخن خود را خیلی کوتاه نکنید و برخی از آن را باقی بگذارید، چرا که این کار بهتر شما را زینت می‎دهد.همان، باب 81 از ابواب آداب الحمام، ح 1، ج 2، ص 134.

5 - از امام صادق (ع) نقل شده است: "سرمه نمودن آمیزش جنسی را افزایش می‎دهد".همان، باب 54، ح 3، ص 99. پس شایسته است بانوان بر حسب شرایط و امکانات خویش خود را برای شوهرانشان زینت نموده و از زیورآلات خود استفاده نمایند؛ بی اعتنایی به این امر و رسیدگی ننمودن به وضع ظاهر و ترک زینت لازم و کثیف و نامرتب بودن همسر را از ادامه زندگی سیر می‎نماید، مخصوصا اگر در محیط زندگی آنها زنانی باشند که به این امور توجه نموده و خود را آراسته و زینت می‎نمایند.

نگارنده فردی را می‎شناسد که همسر دوم اختیار کرد، وقتی با او صحبت نمودم جان کلامش این بود که خانم اول بنده فردی ژولیده و نامرتب است، هرگز خود را نمی آراید، لباس آشپزخانه و خوابش یکی است، و در زندگی کاری که مرا به سویش جلب نماید انجام نمی دهد.

ناوبری کتاب