صفحه ۲۸۲

و موهای سر خویش را مرتب کرده و شانه می‎زد، و چه بسا در آب نگاه کرده و موهای خویش را مرتب می‎کرد. آن حضرت در برخی موارد خود را برای اصحاب و یارانش به گونه ای می‎آراست و مهیا می‎نمود که برای خانواده اش چنین نمی کرد، و این گونه می‎فرمود: "خداوند دوست دارد بنده اش هنگامی که به ملاقات برادرانش می‎رود مهیا و آراسته باشد".وسائل الشیعة، همان، ح 2، ص 11.

هر یک از زن و شوهر بایستی خود را برای دیگری آراسته و تزیین نماید، لباسهای مرتب و پاک و تمیز بپوشد، موهایش را شانه زده و خود را به وسیله عطر و مانند آن خوشبو نماید؛ همچنین بایستی از کارهایی که باعث تنفر طرف مقابل می‎شود خودداری نموده، و با رعایت نکات بهداشتی و نظافت شخصی از قبیل مسواک زدن، زدودن موهای زیر بغل و زیر شکم، استحمام به موقع و مانند آن خود را تمیز نگه دارد.

توجه به آموزه های زیر راهگشای مؤثری در این زمینه است:

1 - در روایتی آمده است که از پیامبراکرم (ص) راجع به حقوق مرد بر زن سؤال شد، حضرت فرمودند: خیلی زیاد است. گفته شد: برخی از آنها را بفرمایید، حضرت در پاسخ چنین فرمودند: "... بر زن است که خود را به بهترین ماده خوشبو کننده که در دسترس دارد خوشبو نموده و بهترین لباس خویش را بپوشد و زیباترین زیور و زینت خود را استفاده نماید و خود را هنگام صبح و شب بر شوهر عرضه نماید".وسائل الشیعة، باب 79 از ابواب مقدمات النکاح، ح 2، ج 20، ص 158.

2 - حسن بن جهم می‎گوید حضرت کاظم (ع) را در حالی که حنا بسته بود مشاهده کردم، به ایشان گفتم: جانم فدایت حنا بسته اید؟ فرمود: بله، آمادگی و آراستگی مرد باعث زیادی عفت زن می‎گردد، چه بسا زن به خاطر آراسته نبودن شوهرش به فساد بیفتد. آنگاه حضرت فرمود: آیا دوست داری همسر خود را ژولیده و غیر آراسته ببینی ؟ گفتم: خیر، حضرت فرمود: او نیز دوست ندارد تو را به حالت پریشانی و ژولیدگی ببیند. سپس حضرت فرمود: نظافت و به کار بردن عطر و بوی خوش و

ناوبری کتاب