صفحه ۲۷۹

بسته و به کارهای ناشایست می‎پردازند، از شدت بخل به تنهایی غذا می‎خورند و از بذل و بخشش بهره ای ندارند، خانواده و زیردستان خود را کتک می‎زنند، تنگ نظر و بخیل هستند، عیال و خانواده خود را به دیگران تحمیل نموده و عاق پدر و مادر خویش هستند.محمد بن الحسن الطوسی، تهذیب الاحکام، ج 7، ص 400، ح 1597.

2 - شخصی پیش رسول الله (ص) آمد و گفت: همسری دارم که وقت ورود به خانه به استقبالم می‎آید و وقت خروج از خانه مرا بدرقه می‎کند، هنگامی که مرا اندوهگین و ناراحت می‎بیند به من می‎گوید: چه چیزی باعث نگرانی تو شده است ؟ اگر برای رزق و روزی ناراحت هستی دیگری آن را برای تو کفالت کرده است، و اگر برای آخرت خود اندوهناک هستی پس خداوند این دغدغه و نگرانی تو را افزون نماید. پیامبراکرم پس از شنیدن سخنان آن مرد فرمود: "همانا خداوند دارای کارگزارانی است و این زن یکی از کارگزاران خداست، برای او نصف پاداش شهید است."وسائل الشیعة، همان، باب 6، ح 14، ص 32.

3 - پیامبراکرم (ص): "هر زنی که با زبانش اسباب اذیت شوهر را فراهم کند، خداوند هیچ چیزی را در مقابل این عمل نپذیرفته و هیچ کار شایسته ای را از او قبول نمی کند مگر این که شوهر خویش را راضی نماید".همان، باب 117، ح 5، ص 212.

4 - امام صادق (ع): "بهترین زنان شما آنهایی هستند که اگر به شوهر خشم نمودند یا شوهر از دست آنها خشمگین شد به همسر خویش بگویند: دست من در دست توست، چشم خود را برای خواب روی هم نمی گذارم مگر این که از دست من راضی و خشنود گردی".همان، باب 9، ح 3، ص 39.

5 - امام رضا(ع): "هیچ فردی سودی بهتر از همسر صالح و شایسته نبرده است؛ همسری که وقتی شوهر او را ببیند مسرورش نماید و وقتی شوهر از او غایب شود

ناوبری کتاب