صفحه ۲۷۷

صدف کمیاب و چون در پربهاست، و همسری که خود را به رذائل اخلاقی آلوده نموده جهنمی سوزان در این دنیاست.

زن بد در سرای مرد نکو ____ هم درین عالم است دوزخ اوهمان، باب دوم، در اخلاق درویشان، حکایت 30، ص 127.

به چند سخن از سخنان حکیمانه پیشوایان دین (ع) در این باره توجه نمایید:

1 - یکی از دعاهای پیامبراکرم (ص) این بود: "خدایا به تو از زنی که مرا قبل از فرا رسیدن ایام کهنسالی پیر می‎کند پناه می‎برم".وسائل الشیعة، همان، باب 7، ح 4، ص 34.

2 - امام صادق (ع): "پیروزمندترین دشمنان مؤمن همسر بد و ناشایست است".همان، باب 4، ح 4، ص 25.

زن خوب فرمانبر پارسا ____ کند مرد درویش را پادشا
برو پنج نوبت بزن پنج نوبت بزن: بر درگه پادشاهان در شبانه روز پنج نوبت نقاره می‎زده اند که نشان جاه و سلطنت بوده است. بر درت ____ چو یاری موافق بود در برت
همه روز اگر غم خوری غم مدار ____ چو شب غمگسارت غم خوارت. بود در کنار
کرا خانه کسی را که خانه. آباد و همخوابه دوست ____ خدا را به رحمت نظر سوی اوست
چو مستورپوشیده، پاکدامن. باشد زن و خوبروی ____ به دیدار او در بهشت است شوی شوهر.
کسی برگرفت از جهان کام دل ____ که یکدل بود با وی آرام دل بوستان، باب هفتم، در عالم تربیت، ص 163.

در زمینه اوصاف و ویژگی های پسندیده و ناپسند زن و شوهر سخنان بسیار زیادی از پیشوایان دین (ع) نقل شده است و چون مخاطب ما در این نوشتار بانوان گرامی می‎باشند تنها به بخشی از روایات که در آنها صفات زنان بیان شده اشاره می‎گردد، امید است که با آگاهی از صفات نیکو و پسندیده و به کار بستن آنها در زندگی مشترک زناشویی وسایل استحکام و تقویت پایه های خانواده فراهم آید.

ناوبری کتاب