صفحه ۲۷۶

بیماری، بدهکاری، از کار افتادگی و مانند آن نتواند همانند گذشته به وظایفش عمل کند، در این موقعیت ازدواجهایی که بر اساس اهداف مادی و دنیایی بوده دستخوش تزلزل گشته و طرف مقابل شروع به بهانه گیری نموده و روز به روز محیط خانواده متشنج تر می‎شود.

نگارنده خود به یاد دارم که همسر یکی از دوستان که از ازدواجشان یک سال بیش نمی گذشت وقتی فهمید شوهرش به بیماری سرطان مبتلا شده است از او طلاق گرفت و او را در سخت ترین شرایط روحی تنها گذاشت و چیزی نگذشت که آن دوست به دیار باقی شتافت.

دوست آن دانم که گیرد دست دوست ____ در پریشان حالی و درماندگی گلستان، باب اول، در سیرت پادشاهان، حکایت 16، ص 70.

این مسأله در زمان پیری و کهنسالی یکی از دو همسر شکل پیچیده تری به خود می‎گیرد؛ فرض کنید مردی چهل و پنج ساله با زنی بیست و پنج ساله ازدواج نموده است، وقتی مرد به سن هفتاد سالگی می‎رسد تقریبا نیروهای جسمانی و جنسی اش ضعیف گردیده و کارآیی چندانی ندارد، در این حال همسر او زنی پنجاه ساله است با قدرت جنسی و جسمی بیشتر، اگر مرد در این حال دچار تنگدستی مالی و بیماری صعب العلاج نیز باشد و به واسطه فشارهای زندگی مقداری هم عصبی شده و بهانه گیری نماید بحران جدیتر می‎گردد، در این گونه موارد آن چیزی که باعث ماندگاری زن در صحنه زندگی می‎شود همان روحیه خدامحوری و خود را در مسیر اطاعت پروردگار دیدن است و بس.

5 - رعایت اوصاف پسندیده

برای این که محیط خانواده محلی امن و سرشار از نشاط برای زن و مرد باشد آنها بایستی خود را به اوصاف شایسته زینت بخشیده و از صفات ناپسند دور سازند.

همسری که در مسیر زندگی زناشویی خود را به فضائل اخلاقی آراسته چون

ناوبری کتاب