صفحه ۲۷۵

4 - پیامبراکرم (ص): "هر مردی به خاطر خدا و پاداشهای او کج خلقی همسرش را تحمل نماید خداوند ثواب و پاداش انسانهای شکرگزار را به او عطا می‎نماید".وسائل الشیعة، باب 90 از ابواب مقدمات النکاح، ح 5، ج 20، ص 174.

5 - امام علی (ع): "جهاد المراءة حسن التبعل"نهج البلاغة، حکمت 136، ص 386. یعنی: جهاد زن خوب شوهرداری نمودن است.

6 - امام صادق (ع): "پیامبراکرم (ص) فرمودند: هر زنی که در خانه شوهرش چیزی را از جایی به جای دیگر منتقل کند و هدفش از این کار سامان بخشیدن به نظام خانه باشد خداوند به او نظر خواهد کرد، و کسی که مشمول نظر خداوند شود مورد عذاب واقع نمی شود".وسائل الشیعة، باب 67 از ابواب احکام الاولاد، ح 1، ج 21، ص 451.

7 - معصوم (ع): "زنی که هفت روز به شوهرش خدمت نماید خداوند هفت در از درهای آتش را بر او بسته و هشت در از درهای بهشت را بر او می‎گشاید تا از هر کدام خواست داخل بهشت شود".همان، باب 89 از ابواب مقدمات النکاح، ح 2، ج 20، ص 172.

8 - معصوم (ع): "هیچ زنی جرعه آبی به دست شوهرش نمی دهد مگر این که این کار برایش از عبادت یک سال که روزهایش روزه باشد و شبهایش را به عبادت مشغول باشد بهتر است، و خداوند برای هر جرعه آبی که به شوهرش می‎دهد یک شهر در بهشت برایش بنا نموده و شصت خطا و لغزش را از او می‎بخشد".همان، ح 3.

با توجه به آنچه گفته شد اشخاصی که در پیوند زناشویی انگیزه الهی دارند و در لحظه لحظه زندگی خانوادگی به فکر اطاعت از پروردگار هستند و انجام وظایف خویش در قبال همسر را عبادت به حساب می‎آورند، با تمام وجود در هر شرایطی پایبند به خانواده خویش بوده و در ادای حقوق زناشویی کوتاهی نمی کنند.

اثر و نتیجه این روحیه زمانی آشکار می‎شود که یکی از دو طرف به واسطه فقر،

ناوبری کتاب