صفحه ۲۷۳

قرار داده ستایش نموده و همسر را نعمتی از جانب خداوند برای خودش بداند، و با این نعمت الهی رفتاری شایسته داشته و او را مورد کرامت، محبت، رحمت و ارفاق قرار دهد...".الحسن بن علی الحرانی، تحف العقول، ص 262.

ناگفته نماند در روایات متعددی نسبت به توسعه شخص بر عائله خویش در امور زندگی و هزینه های آن زیاد سفارش شده است؛ به چند سخن از پیشوایان دین در این باره توجه نمایید:

1 - پیامبراکرم (ص): "فرد مؤمن از خداوند آداب را فرا می‎گیرد، وقتی خداوند بر او توسعه داد او نیز بر خانواده و عائله خویش توسعه می‎دهد و وقتی خداوند بر او تنگ گرفت او نیز چنین می‎کند".وسائل الشیعة، باب 20 از ابواب النفقات، ح 4، ج 21، ص 541.

2 - امام سجاد(ع): "محبوبترین شما نزد پروردگار کسی است که بر عائله و خانواده اش گشایش بیشتری فراهم آورد".همان، ح 2، ص 540.

3 - امام رضا(ع): "شایسته است مرد بر عائله و خانواده اش توسعه و گشایش قرار دهد تا آرزوی مردن او را نکنند".همان، ح 6، ص 541.

مبین آن بی حمیت ناجوانمرد. را که هرگز ____ نخواهد دید روی نیکبختی
که آسانی گزیند خویشتن را ____ زن و فرزند بگذارد به سختی گلستان، باب اول، در سیرت پادشاهان، حکایت 16، ص 68.

4 - جلب رضایت خداوند متعال

هر یک از زن و مرد علاوه بر در نظر گرفتن آثار و فوائد مادی که از ناحیه تشکیل خانواده متوجه او می‎شود، باید در زندگی زناشویی به فکر فرمانبرداری از پروردگار عالم و دستیابی به پاداشهای اخروی نیز باشد و تنها به ازدواج از دید فوائد دنیوی نگاه

ناوبری کتاب