صفحه ۲۷۲

است حقوقی را به گردن دیگری خواهد داشت.

به طور خلاصه وظایف مرد در قبال همسر عبارتند از: پرداخت مهریه زن، تأمین مخارج لازم زندگی از قبیل خوراک و پوشاک و دارو و مسکن و مانند آن، رعایت حق همخوابگی، و بالاخره احترام و تکریم او و رفع نیازهای معنوی و عاطفی اش از طریق ابراز محبت، دوستی، خوش رفتاری و خوش اخلاقی.

زن نیز متقابلا بایستی حقوق زناشویی همسر خویش را شناخته و به آن پایبند باشد، برای او فردی خوش خو و خوش برخورد باشد، و ضمن حفظ احترام و تمکین خواسته های مشروع شوهر فردی عفیف و امانتدار باشد.

نقل شده است که مردی از پیامبراکرم (ص) سؤال نمود: زن چه حقی بر گردن شوهر دارد؟ حضرت فرمودند: "هنگامی که غذا بخواهد به او غذا بدهد، هنگامی که لباس بخواهد او را بپوشاند، به صورتش نزند، نسبت قبیح به او ندهد، و (هنگام قهر نمودن) از او به غیر از رختخواب دور نشود (او را به جای دیگر نفرستد و خود نیز به جای دیگر نرود)".سنن ابن ماجة، ج 1، صص 593 - 594، ح 1850.

در روایت دیگری از آن حضرت چنین نقل شده: "حق مرد بر زن آن است که چراغ خانه را روشن نموده و غذا را رو به راه ساخته و هنگام ورود شوهر تا درب خانه به استقبال او رفته و به او خوش آمد بگوید وبرایش طشت آب و حوله آماده ساخته و در شستن دست و صورتش به او کمک نموده و در صورت نداشتن عذر، خود را در اختیار او قرار دهد".مستدرک الوسائل، باب 69 از ابواب مقدمات النکاح، ح 2، ج 14، ص 254.

در جزوه ای که از حضرت سجاد(ع) در زمینه بیان حقوق خداوند بر انسان و انسان بر خودش و بر دیگران رسیده و به "رساله حقوق" شهرت پیدا کرده است چنین آمده: "و اما حق کسی که به واسطه پیوند زناشویی پاسداری از او را به عهده داری این است که بدانی خداوند او را وسیله آرامش، راحتی، انس و حفظ تو از گناه قرار داده است. هر یک از زن و مرد لازم است خداوند را به واسطه همسری که در اختیار او

ناوبری کتاب