صفحه ۲۷۱

مختل ساخته و در برخی موارد طرف مقابل را به سوی انجام گناه و کارهای خلاف سوق می‎دهد.

3 - انجام وظایف و ادای حقوق

به واسطه ازدواج و پیوند زناشویی هر یک از زن و مرد از حالت زندگی فردی خارج شده و شخصیتی جدید و اجتماعی که خود را در قبال خانواده و دیگران مسؤول و متعهد می‎بیند پیدا می‎کند.

ایجاد روحیه مسؤولیت پذیری در انسانها یکی از اهداف بلند آئین اسلام است؛ در سخن زیبایی از پیامبراکرم (ص) چنین آمده است: "بدانید همه شما مراقب و نگهبان هستید، و همه در برابر کسانی که نگهبانی آنها را به عهده دارید مسؤول خواهید بود؛ رئیس حکومت نگهبان مردم بوده و در برابر آنها مسؤول است، مرد نگهبان خانواده خویش است و در برابر آنها مسؤول، زن نگهبان خانواده شوهر و فرزندان اوست و در برابر آنها مسؤول... پس آگاه باشید که همگی نگهبان و نگهدارنده یکدیگر بوده و در برابر کسانی که نگهبانی آنها را پذیرفته اید مسؤول خواهید بود".ورام بن أبی فراس، مجموعه ورام، ج 1، ص 6.

به منظور حفظ و بقای خانواده اسلام تکالیف و مسؤولیت هایی را متوجه هر یک از زن و شوهر نموده که در صورت عمل به آنها کانون خانواده کمتر دستخوش اختلالات و ناملایمات خواهد شد؛ ولی اگر یکی از دو طرف یا هر دوی آنها از تعهدی که پیوند زناشویی بر دوش آنها گذاشته خارج شوند رونق و صفا از محیط زندگی رخت بربسته و درگیری و نابسامانی جایگزین آن خواهد شد.

ناگفته نماند هر جا وظیفه و تعهدی وجود دارد در کنار آن هم حقی قرار داده شده است؛ در حقیقت حق و مسؤولیت از یکدیگر جدا نیستند؛ مثلا پدر و مادر در برابر فرزندان وظایف و مسؤولیت هایی دارند و همین باعث می‎شود که حقوقی بر گردن فرزندان پیدا نمایند، زن یا مرد نیز به همان اندازه که در قبال دیگری دارای مسؤولیت

ناوبری کتاب