صفحه ۲۷۰

این سخنان به او گفت: وای بر تو، فرشتگان آسمان و زمین تو را به واسطه این کار مورد لعن خویش قرار داده اند.همان، باب 144 از ابواب مقدمات النکاح، ح 1، ج 20، صص 247 - 248؛ مستدرک الوسائل، باب 110 از ابواب مقدمات النکاح، ح 1، ج 14، ص 297.

2 - درک متقابل

هر یک از زن و شوهر بایستی از عالم رؤیا و پندار بیرون آمده و وضعیت و توان دیگری را در نظر گرفته و بر اساس آن خواسته ها و انتظاراتش را مطرح نماید، و از طرح توقعاتی که در توان طرف مقابل نیست جدا پرهیز نماید.

در حدیثی از پیامبراکرم (ص) آمده است: "زنی که با شوهر خود مدارا نکند و او را به کاری که در توانش نیست وادار نماید خداوند هیچ کار نیکی را از او قبول نکرده، و در حالی به ملاقات پروردگار می‎رود که بر او خشمناک است".وسائل الشیعة، همان، باب 117، ح 5، ص 212.

در حدیث دیگری از ایشان نقل شده است: "زمانی فرا می‎رسد که نابودی شخص به دست پدر و مادرش می‎باشد و اگر آنها را از دست داده این کار به دست همسر و فرزندانش می‎باشد و اگر زن و فرزندی ندارد به دست خویشانش خواهد بود". به حضرت گفته شد چگونه این کار صورت می‎گیرد؟ پیامبراکرم (ص) فرمودند: "به خاطر این که او را به واسطه تنگدستی سرزنش و توبیخ نموده و به کاری که در توان و طاقتش نیست وادار می‎سازند تا آن که به کارهای حرام که هلاک کننده آدمی است رو می‎آورد".ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج 10، ص 47.

امکانات و شرایط زندگی چون برای همگان یکسان نیست زن و مرد نبایستی به واسطه چشم و همچشمی و حرکت به سوی تجمل پرستی و مانند آن از چیزهایی که انسان را همیشه در حالت نارضایتی نگه می‎دارد نسبت به یکدیگر توقعات بیجا داشته باشند؛ چرا که این کار باعث رنج و ناراحتی طرفین گشته و آرامش خانواده را

ناوبری کتاب