صفحه ۲۶۹

زن و مردی که علاقه مند یکدیگرند تلاش می‎کنند همراه با احترام، گذشت و همکاری رضایت خاطر همدیگر را جلب نموده و از مسائلی که موجب نزاع و درگیری می‎شود دوری جویند و در صورت پیش آمدن اشتباه و لغزشی از خطاها و لغزشهای هم چشم پوشی نموده و با گذشت و فداکاری و تحمل انواع مشکلات و سختی ها چراغ کاشانه خویش را روشن نگه دارند.

پس زن و مرد برای دستیابی به آرامش و آسایش کامل بایستی زندگی خویش را بر اساس عشق و صمیمیت قرار دهند و در مواقع گوناگون این علاقه و دوستی را به یکدیگر ابراز نموده و خاطرنشان سازند؛ در سخن گرانبهایی از پیامبراکرم (ص) چنین آمده است: "قول الرجل للمراءة : انی احبک ، لا یذهب من قلبها ابدا"وسائل الشیعة، باب 3 از ابواب مقدمات النکاح، ح 9، ج 20، ص 23. یعنی: این که مرد به زنش بگوید: دوستت دارم، هرگز از خاطر زن بیرون نمی رود.

اهدای تحفه و هدیه نیز به مناسبت های گوناگون خصوصا هنگام برگشت از سفر می‎تواند بیانگر عشق و محبت به همسر باشد.

پیامبراکرم (ص): "کسی که به بازار رفته و هدیه ای خریداری نموده و برای خانواده اش ببرد ثواب کسی را دارد که برای بیچارگان صدقه ای را برده باشد".همان، باب 3 از ابواب النفقات، ح 1، ج 21، ص 514.

امام صادق (ع): "وقتی یکی از شما به مسافرت رفت هنگام مراجعت برای خانواده اش تحفه ای ولو ناچیز بیاورد".همان، باب 67 از ابواب آداب السفر، ح 1، ج 11، ص 459.

همچنین هر یک از زن و شوهر بایستی با رفتار شایسته و اخلاق نیک و انجام کارهایی که منع شرعی و عقلی ندارد محبت همسرش را به سوی خود جلب نماید؛ ولی جایز نیست در این راه از وسایل غیر شرعی چون سحر و جادو و مانند آن استفاده شود؛ نقل است که زنی به پیامبراکرم (ص) گفت: شوهرم با من تندی می‎کند و من برای جلب محبت او از راه سحر و جادو چیزی درست کرده ام، حضرت با شنیدن

ناوبری کتاب