صفحه ۲۶۸

پاره ای از این امور که رعایت آنها جهت پایداری و بقای خانواده لازم و ضروری است بدین قرار است:

1 - وجود عشق و محبت و مهربانی

اساس و مبنای زندگی زناشویی بایستی بر دوستی صمیمانه و رأفت و عطوفت استوار باشد؛ قرآن کریم یکی از آیات و نشانه های خداوند متعال را آفریدن همسرانی برای انسان از جنس خود انسان به منظور دستیابی او به آرامش و سکونت ذکر می‎نماید؛ ولی از آنجا که ادامه این پیوند و استحکام آن نیازمند جاذبه و کشش قلبی و باطنی است در ادامه چنین می‎گوید: (و جعل بینکم مودة و رحمة )سوره روم (30): آیه 21. یعنی: "و بین شما محبت و رحمت قرار داد".

بر همین اساس در برخی موارد پیوند دو همسر با این که پیوندی قراردادی و سببی است بر علاقه خویشاوندی و نسبی پیشی گرفته و نوعی همبستگی و عشق میان آنها پدیدار می‎سازد به گونه ای که هر کدام سعادت خویش را در خوشبختی همسرش می‎داند؛ چنانکه در حدیثی آمده است که بعد از تمام شدن جنگ احد پیامبراکرم (ص) به زینب دختر جحش فرمودند: دائی تو حمزه شهید شد، او گفت: (انا لله و انا الیه راجعون) من اجر این مصیبت را از خدا می‎خواهم. حضرت به ایشان فرمودند: برادرت نیز شهید شد، دیگر بار او "انا لله" گفت و پاداش خود را از خدا طلب نمود؛ ولی همین که حضرت خبر شهادت همسرش را به او داد دست خود را بر سر گذاشت و فریادی کشید، پیامبراکرم (ص) در این لحظه فرمودند: "هیچ چیزی برای زن همانند همسر نیست".تفسیر نور الثقلین، ذیل آیه سابق، ج 4، ص 174، ح 24.

یکی از ریشه های اصلی اختلافات خانوادگی حاکم نبودن عشق و عاطفه و محبت در محیط زندگی زناشویی است، وقتی زن و مرد به یکدیگر علاقه مند نباشند به واسطه پدید آمدن کوچکترین مشکلی آن را بهانه قرار داده و به کشمکش و نزاع با یکدیگر می‎پردازند.

ناوبری کتاب