صفحه ۲۶۷

ازدواج و تشکیل خانواده گرچه امری است مهم و لازم ولی بقای خانواده و استمرار آن همراه با کمال آرامش و آسایش از اهمیت بیشتری برخوردار است. دقت و ریزبینی و ظرافتی که در بیان مسائل مربوط به خانواده در آیات قرآن مجید و سخنان پیشوایان دین (ع) به کار رفته دلیل گویا و روشنی بر اهمیت دادن اسلام به حفظ نظام خانواده می‎باشد.

در جامعه ما گرچه جوانان و افراد مجرد توسط خیرخواهان و خیراندیشان به ازدواج تشویق و ترغیب می‎گردند، و تا حدودی از ناحیه این افراد مقدمات پیوند زوجهای جوان فراهم می‎شود، و در این زمینه گاهی تبلیغاتی در رسانه های جمعی صورت می‎گیرد، ولی برای حفظ و استحکام پایه های زندگی تشکیل شده اقدام درخور توجهی صورت نمی گیرد، و بدین جهت متأسفانه آمار طلاق و جدایی افزایش پیدا کرده و هر روز شاهد متلاشی شدن و فروپاشی چندین خانواده هستیم.

بدین جهت نگارنده بر خود لازم می‎داند به برخی از قوانین و دستورات عمیق اسلام و اموری که در جهت حفظ کانون خانواده بیان شده اشاره ای گذرا داشته باشد؛ بدیهی است که آگاهی نداشتن از این قوانین و یا به کار نبستن آنها نه تنها مشکلات زیادی برای افراد خانواده به وجود می‎آورد بلکه نقش بسزایی در ناهنجاریهای اجتماعی خواهد داشت؛ چرا که جامعه بزرگ انسانی از واحدهای کوچک خانوادگی تشکیل شده و به هر میزان که این واحدهای کوچک از انسجام و استحکام بیشتری برخوردار باشد اساس جامعه نیز محکمتر خواهد بود، و بر عکس هر چه پایه های خانواده سست تر باشد نابسامانی های اجتماعی بیشتر خواهد شد.

ناوبری کتاب