صفحه ۲۶۳

در مجموع از برخی روایات به دست می‎آید که حضرت محمد(ص) با پانزده زن ازدواج نموده است و در هنگام رحلت آن حضرت همسران ایشان نه نفر بودند که این خود یکی از احکام ویژه و اختصاصی پیامبراکرم (ص) است و سایر مسلمانان نمی توانند بیش از چهار زن دائم در یک زمان داشته باشند؛ اسامی این زنان عبارت است از:

1 - عایشه؛ 2 - حفصه؛ 3 - ام سلمه دختر ابی امیه؛ 4 - زینب دختر جحش؛ 5 - میمونه دختر حارث؛ 6 - ام حبیبه دختر ابوسفیان؛ 7 - صفیه دختر حیی بن اخطب؛ 8 - جویریه دختر حارث؛ 9 - سوده دختر زمعه.

در روایتی بهترین زنان پیامبر "خدیجه دختر خویلد" سپس "ام سلمه دختر ابی امیه" آنگاه "میمونه دختر حارث" شمرده شده است.وسائل الشیعة، باب 14 از ابواب مقدمات النکاح، ح 10 و 11، ج 20، صص 244 - 245.

چند مسأله:

(مسأله 1) مرد با رعایت دو امر زیر می‎تواند دو یا سه و یا حداکثر چهار همسر دائم برای خود اختیار کند:

الف - بتواند بین همسران خود به عدالت رفتار نماید.

ب - توانایی اداره بیش از یک خانواده را داشته باشد.

پس اگر مرد نتواند بین همسران خود به عدالت رفتار نماید و یا نتواند آنان را اداره نماید، نباید بیش از یک همسر برای خود اختیار کند.

(مسأله 2) بنابر احتیاط مرد باید هر چهار شب یک شب نزد زن دائم خود باشد؛ پس مردی که بیش از یک زن دائم دارد در صورتی که یک شب پیش یکی از آنان بماند واجب است نزد هر کدام از سایر زنانش نیز یک شب از چهار شب را بماند، ولی نزدیکی کردن در هر شب با یکی از آنها لازم نیست؛ پس اگر مردی دو زن دارد و یک شب نزد یکی از آنان ماند واجب است یک شب نیز نزد دیگری بماند، و در دو شب باقیمانده اختیار با مرد است.

ناوبری کتاب