صفحه ۲۵۸

(سؤال 8) کادوهایی که به رسم هدیه به خانواده داده می‎شود مال کیست ؟

جواب: کادوهایی که برای زن آورده اند جزو دارایی زن می‎باشد، و کادوهایی که به طور مشترک برای زن و شوهر آورده اند نصف آن جزو دارایی زن به شمار می‎آید.

(سؤال 9) اختیار جهیزیه ای که زن به خانه شوهر می‎برد با کیست ؟

جواب: جهیزیه ای که زن به خانه شوهر می‎برد جزو اموال او می‎باشد و هنگام طلاق می‎تواند همه آن را با خود ببرد؛ بلکه در هر صورت اختیار با اوست.

(سؤال 10) پول یا اشیایی که زن در خانواده در اثر صرفه جویی پس انداز نموده مال کیست ؟

جواب: اگر شوهر پول یا چیز دیگری به عنوان هزینه زن، خواه به طور روزانه یا به طور ماهانه، به خود زن داده باشد و زن در مصرف آن صرفه جویی کرده و از این راه وجوهی پس انداز نموده باشد، آنچه پس انداز کرده جزو اموال اوست؛ ولی اگر شوهر وجوهی را به عنوان مخارج زندگی در منزل بگذارد و زن مخارج روزانه منزل را از آن بردارد، چنانچه چیزی صرفه جویی شود و باقی بماند متعلق به شوهر است و زن نمی تواند برای خود بردارد.

(سؤال 11) آیا زن و شوهر می‎توانند در عقد دائم شرط کنند در صورت مرگ یکی دیگری از او ارث نبرد؟

جواب: خیر، و نیز نمی توانند با یکدیگر شرط نمایند که هر کدام حق داشته باشد دیگری را به کاری که خلاف شرع است ملزم نماید و یا کاری را که موجب ضرر رساندن به یکی از آن دو است انجام دهد؛ ولی اگر چنین شرطهایی را هنگام عقد مطرح نمایند تنها شرط باطل است و لازم نیست به آن عمل شود و اصل عقد باطل نمی شود.

(سؤال 12) آیا زن می‎تواند در عقد با مرد شرط کند که او را از شهری بیرون نبرد و یا شرط کند انتخاب محل سکونت با او باشد؟

جواب: بلی، و در صورتی که مرد آن شرط را قبول کند باید به آن عمل نماید؛ مگر این که رضایت زن را فراهم سازد.

ناوبری کتاب