صفحه ۲۳۱

پاک بودن آنها اشاره نموده و چنین می‎گوید: (ولهم فیها ازواج مطهرة )همان، آیه 25. یعنی: "برای آنها (مؤمنین و کسانی که عمل شایسته انجام داده اند) در بهشت همسران پاک و طاهری است".

سخنان زیر که از پیشوایان دین (ع) رسیده راهگشای خوبی در این زمینه است:

1 - پیامبراکرم (ص): "ای مردم ! بپرهیزید از سبزه ای که در مزبله و مکان کثیف می‎روید". به حضرت گفته شد: منظور شما ای رسول خدا از این مطلب چیست ؟ حضرت فرمودند: "زن زیبارویی که در جایگاهی آلوده پرورش یافته است".وسائل الشیعة، همان، باب 13، ح 4، ص 48.

2 - پیامبراکرم (ص): "وقتی کسی که اخلاق و دینش مورد پسند شماست به خواستگاری آمد به او زن دهید، وگرنه فتنه و فساد بزرگی زمین را در بر خواهد گرفت".همان، باب 28، ح 2، ص 77.

3 - پیامبراکرم (ص): "شراب خوار اگر به خواستگاری آمد به او زن ندهید".همان، باب 29، ح 2، ص 79.

4 - امام صادق (ع): "هرگاه شخصی به خاطر زیبایی یا مال با کسی ازدواج نماید به همان واگذار می‎شود؛ ولی اگر دینداری طرف مقابل مورد توجه او باشد خداوند مال و زیبایی را نیز نصیب او می‎گرداند".همان، باب 14، ح 1، صص 49 - 50.

5 - امام صادق (ع): "برای زن چه خوب و شایسته اش و چه بد و ناشایستش نمی توان قیمت گذاری کرد، به خاطر این که زن نیکو ارزشش از طلا و نقره بیشتر است و زن بدکار به اندازه خاک هم ارزش ندارد بلکه خاک از او بهتر است".همان، باب 13، ح 1، ص 47.

سوم: اختیار کامل زن و مرد؛ گفته شد که پیوند زن و شوهر وقتی مایه آرامش خاطر آنها می‎گردد که بینشان تناسب و توافق اخلاقی و فکری وجود داشته باشد،

ناوبری کتاب