صفحه ۲۲۶

در آن سرای که زن نیست، انس و شفقت نیست
در آن وجود که دل مرد، مرده است روان پروین اعتصامی، دیوان شعر، سروده 145، ص 453.

ضامن بقای این آرامش دو عنصر بسیار قوی یکی عشق و محبت و دیگری رأفت و رحمت است؛ پس اگر یکی از این دو امر بین زن و مرد وجود نداشته باشد و دوستی و عشق جای خود را به نفرت دهد و عطوفت و گذشت تبدیل به کینه گردد، زندگی زناشویی همانند جهنمی سوزان شده که شعله های آتش آن نه تنها زن و شوهر بلکه دیگران را نیز در کام خود فرو می‎برد.

آسایش و آرامش زن و شوهر در کنار یکدیگر فوائد و نتایج روحی و جسمی و فردی و اجتماعی فراوانی را به دنبال داشته و در پرورش استعدادها و حفظ امنیت جامعه نقش بسزایی دارد؛ بنابراین کسانی که از ازدواج این سنت الهی روی گردانیده و به آن تن نمی دهند دارای وجودی ناقص هستند.

زن و مرد همانند جامه ای که عیوب و بدیهای انسان را می‎پوشاند و او را از سرما و گرما و دیگر خطرات حفظ می‎نماید و وسیله ای برای زینت او می‎باشد، پوشش یکدیگر بوده و در پیمودن مسیر عفاف و پاکدامنی یار و یاور و زینت یکدیگر شمرده می‎شوند؛ قرآن کریم می‎فرماید: (هن لباس لکم و أنتم لباس لهن )سوره بقره (2): آیه 187. یعنی: "زنان جامه شما و شما نیز جامه آنها هستید".

ج - بقای نسل انسان:

ازدواج راهی است برای استمرار نسل بشر؛ خداوند متعال در قرآن کریم یکی از اهداف آفریدن همسرانی از جنس خود انسان را زیاد شدن شمار افراد ذکر نموده است.سوره شوری (42): آیه 11.

یکی از دلایل اصلی ممنوعیت آمیزش دو جنس موافق در اسلام نابودی نسل بشر

ناوبری کتاب