صفحه ۲۲۵

مربوط به زن و شوهر و برخی دیگر مربوط به اجتماع می‎شود؛ اساسی ترین فواید ازدواج و پیوند زناشویی عبارتند از:

الف - بهره مندی از لذتهای جنسی:

بهترین راه و صحیح ترین روش ارضای غریزه شهوت و بهره مندی از لذتهای جنسی از نظر اسلام ازدواج است؛ از پیامبراکرم (ص) نقل شده است که فرمودند: "ای گروه جوان ! هر که از شما توانایی جنسی دارد باید ازدواج نماید؛ چرا که ازدواج چشم را از حرام بازداشته و دامن انسان را پاک نگه می‎دارد، و هر کس از شما ازدواج برایش میسر نیست برای کنترل شهوت خود روزه بگیرد، چرا که روزه خاصیت بازدارندگی از شهوت را دارد".مستدرک الوسائل، همان، باب 1، ح 21، ص 153؛ سنن ابن ماجة، همان.

ب - ایجاد آرامش برای مرد و زن:

زن و مرد هسته اصلی خانواده را تشکیل می‎دهند، و خداوند چنان میلی را بین آن دو قرار داده که به سوی زندگی مشترک با یکدیگر گام بردارند؛ گرچه یکی از عوامل این گرایش غریزه جنسی است ولی با انجام پیوند زناشویی بتدریج نوعی همبستگی روحی و عاطفی و عشق و محبت میان آنها پدیدار می‎شود و آنها را به سوی تأمین سعادت و خوشبختی یکدیگر سوق می‎دهد.

خداوند متعال در قرآن کریم می‎فرماید: (و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة)سوره روم (30): آیه 21. یعنی: "از نشانه های (لطف) خداوند آن است که برای شما از جنس خودتان همسرانی بیافرید تا در کنار آنها آرام گیرید، و بین شما محبت و رحمت قرار داد".

ناوبری کتاب