صفحه ۲۲۴

2 - پیامبراکرم (ص): "هیچ بنایی در اسلام به وجود نیامده که نزد خدا محبوبتر از ازدواج باشد".وسائل الشیعة، باب 1 از ابواب مقدمات النکاح، ح 4، ج 20، ص 14.

3 - پیامبراکرم (ص): "ازدواج روش و سنت من است، کسی که از آن روی گرداند از روش من روی گردانیده است".مستدرک الوسائل، باب 1 از ابواب مقدمات النکاح، ح 18، ج 14، ص 153؛ محمد بن یزید القزوینی، سنن ابن ماجة، ج 1، ص 592، ح 1846.

4 - پیامبراکرم (ص): "بدترین و شرورترین افراد امت من انسانهایی هستند که مجرد و بی همسرند".مستدرک الوسائل، همان، باب 2، ح 1، ص 155.

5 - پیامبراکرم (ص): "کسی که ازدواج نماید نصف دین خود را به دست آورده، پس باید در باقیمانده اش تقوای خدا را پیشه نماید".وسائل الشیعة، همان، ح 11 و 12، صص 16 - 17.

6 - امام علی (ع): "بالاترین شفاعت و میانجیگری آن است که بین زن و مرد جهت ازدواج پا در میانی کنی تا خداوند وسایل به هم پیوستن آن دو را فراهم نماید".همان، باب 12، ح 2، ص 45.

7 - امام صادق (ع): "دو رکعت نماز فرد متأهل بهتر از هفتاد رکعت نماز انسان مجرد و بی همسر است".همان، باب 2، ح 1، ص 18.

بنابراین شایسته است مسلمانان این سنت الهی را آنچنان که مورد رضایت شارع مقدس است به جا آورند، و خود را اسیر تشریفات زاید و آداب و رسوم غلط ننموده و سعی کنند فرهنگ اسلام را در جامعه پیاده نمایند. مسئولین جامعه نیز وظیفه دارند در حد امکان تسهیلات لازم را در این زمینه فراهم آورند.

اهداف و آثار ازدواج:

ازدواج و تشکیل خانواده دارای آثار و ثمرات فراوانی است که برخی از آنها

ناوبری کتاب