صفحه ۲۲۳

خداوند در نهاد انسان غریزه ها و استعدادهایی را جهت نگهداری و حفظ و نیز تکامل او به ارمغان گذاشته است؛ یکی از این غریزه ها شهوت جنسی و تمایل دو جنس مخالف به یکدیگر است؛ که اگر از این غریزه به نحو صحیح و در حد تعادل استفاده شود، انسان در مسیر تکامل خود گام برداشته و از نتایج سودمند آن بهره مند می‎گردد؛ ولی اگر از حد تعادل خارج شده و از آن در غیر مسیری که فطرت و شریعت برای انسان تعیین نموده اند استفاده شود، عواقب خطرناکی به دنبال خواهد داشت؛ چرا که غریزه جنسی یکی از نیرومندترین و سرکش ترین غرائز انسان بوده و به تنهایی با سایر غرائز برابری می‎نماید.

اسلام به عنوان دینی که دستورات و قوانینش بر مبنای فطرت است سعی نموده غرائز و نیروهای طبیعی بشر را در مسیر صحیح قرار دهد نه این که آنها را راکد نگه داشته و یا از کار انداخته و یا بر خلاف جریان طبیعی و اصول فطری انسانی به کار برد، و در این راستا برای کنترل غریزه جنسی و هدایت گرایش و کشش طبیعی میان زن و مرد اهمیت ویژه ای به ازدواج و پیوند مشروع زن و مرد داده و تشویق های فراوانی نسبت به این امر نموده است، که در زیر به برخی از نمونه های آن اشاره می‎شود:

1 - قرآن کریم: "برای مردان و زنان بی همسر و بردگان و کنیزان صالح و درستکارتان وسیله ازدواج را فراهم آورید؛ آنان اگر فقیر و تهیدست باشند خداوند با فضل خویش بی نیازشان می‎سازد، خداوند قدرتی وسیع و علمی گسترده دارد".سوره نور (24): آیه 32.

ناوبری کتاب