صفحه ۲۱۴

بر همین اساس در روایتی از پیامبراکرم (ص) چنین نقل شده: "هر کس زنی را برای مردی توصیف نماید و به واسطه این توصیف آن مرد با آن زن عمل ناشایستی انجام دهد، از دنیا نخواهد رفت مگر این که خداوند بر او غضبناک است؛ و کسی که مورد خشم خدا باشد فرشتگان آسمان و زمین نیز بر او خشم خواهند نمود، و برای اوست مثل گناه عمل ناشایستی که آن مرد انجام داده است".همان، باب 98 از ابواب مقدمات النکاح، ح 2، ج 20، صص 184 - 185.

در حدیث دیگری از امام صادق (ع) چنین آمده است: "وقتی زنی در جایی نشست سپس از آنجا بلند شد، نباید پیش از آن که جای او سرد شود مرد بیگانه ای در جای وی بنشیند".همان، باب 145، ح 1، ص 248.

آثار و فوائد حجاب:

پوشش و حجاب زن خصوصا اگر همراه پرهیزکاری و تقوا باشد ثمرات و آثار قابل توجهی را به همراه دارد، که نمونه هایی از آن بدین قرار است:

1 - سبب پاکی و طهارت از انحرافات جنسی گردیده و عفت و پاکدامنی زن را حفظ نموده و از پایمال شدن شخصیت او و افتادن در ورطه ابتذال و فساد و فحشا جلوگیری می‎نماید.

زنی که به همراه تقوای الهی پوشش خود را حفظ می‎نماید ارزش والای انسانی خود را پیدا نموده و بازیچه مردان هوسران قرار نگرفته و به واسطه جاذبه جنسی اش تا سرحد یک کالای بی ارزش سقوط نکرده و وسیله ای برای تبلیغ کالاهای مصرفی و ابزاری برای دکور شدن در اطاقهای انتظار و جلب جهانگردان و مسافران و اشباع هوسهای سرکش افراد آلوده نمی گردد.

خداوند متعال در قرآن کریم با ذکر یک جمله کوتاه هدف و انگیزه برخی از دستوراتی را که در زمینه حجاب زنان پیامبر صادر شده چنین بیان می‎کند:

ناوبری کتاب