صفحه ۲۱۰

عمل ننماید و یا دامن او آلوده به گناه گردد، نباید وارد عرصه فعالیتهای اجتماعی گردد.

خداوند متعال در مقام برشماری زنانی که الگوی افراد با ایمان به حساب می‎آیند از حضرت مریم (س) یاد نموده و او را این گونه معرفی می‎نماید: (التی أحصنت فرجها)سوره تحریم (66): آیه 12. یعنی: "او که دامان خود را پاک نگاه داشت". و نیز در مقام برشماری کسانی که از مغفرت و پاداش عظیم الهی برخوردار می‎شوند از زنهایی نام برده است که عفیف و پاک بوده و دامان خود را از آلودگی به بی عفتی حفظ می‎نمایند.سوره احزاب (33): آیه 35.

ناگفته نماند که در صحنه اجتماع انسان باید جنبه های انسانی و آداب معاشرت را رعایت نموده و برخورد او با دیگران - خصوصا مربیان و اساتید، پدر و مادر، همسایگان، بزرگان دین و دانش، و همه کسانی که به گونه ای بر گردن او حقی دارند - بر اساس دستورات دین باشد، و حقوق و شخصیت دیگر افراد را حفظ نموده، و اموری از قبیل: عدالت، احسان، صداقت، احترام متقابل، فداکاری، رازداری، وفای به وعده و مانند آن را رعایت نموده و از کارهایی چون: غیبت، تهمت، حسد، تکبر، ماجراجویی، تجسس در امور خصوصی اشخاص، دروغ، نیرنگ، چاپلوسی، خیانت، پایمال نمودن حق دیگران، مسخره نمودن افراد و مانند آن دوری گزیند.

چند مسأله:

(مسأله 1) مستحب است مسلمان هنگام برخورد با مسلمان دیگر سلام کند؛ و نسبت به سلام کردن "سواره به پیاده" و "ایستاده به نشسته" و "کوچکتر به بزرگتر" زیاد سفارش شده است.

(مسأله 2) معاشرت و رابطه با غیر مسلمانان نیز باید مطابق با مقررات اسلام تنظیم گردد؛ بنابراین باید از کارهایی همچون تخلف از قرارداد و وعده ها، غش در معامله، کم فروشی، خیانت در امانت، اجحاف و نظایر آن در برخورد با آنها خودداری شود.

ناوبری کتاب