صفحه ۲۰۸

5 - "دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر اعمالشان قطع نمائید".سوره مائده (5): آیه 38.

از نظر اسلام زنان نیز مانند مردان می‎توانند در صحنه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حضور یافته و با تشکیل احزاب و دستجات از حقوق خود و سایرین دفاع نموده و در جهت تقویت پایه های فرهنگی و اقتصادی جامعه تلاش نموده و از ارزشهای والای انسانی حمایت و دفاع نمایند.

حضور برخی از زنان در صدر اسلام در پاره ای از فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و نیز در جبهه های نبرد برای مداوا و پرستاری از مجروحین و همچنین رفتار حضرت فاطمه زهرا(س) و حرکت ایشان برای احیای ارزشهای از دست رفته شاهد گویایی بر این مطلب است. بعد از رحلت رسول گرامی اسلام (ص) وقتی که خلیفه وقت و برخی دیگر تصمیم گرفتند مانع از رسیدن فدک به حضرت زهرا(س) شوند و این خبر به آن حضرت رسید، روسری خود را بر سر پیچید و عبا یا پیراهن عربی بلندی که تمام بدن وی را می‎پوشاند بر تن نمود و به همراهی جمعی از زنان که هم فکر و هماهنگ با آن حضرت بودند و گروهی از زنهای خویشاوند به طرف مسجد پیامبر(ص) حرکت کرد. به گونه ای که آن حضرت در حال راه رفتن در اثر شتاب و عجله برای رسیدن به مسجد و نیز به خاطر بلندی چادر یا پیراهن پای خود را روی آن می‎گذاشتند، ولی با وقار و متانتی حرکت می‎کردند که از راه رفتن رسول اکرم (ص) هیچ کم نداشت، تا این که بر ابوبکر که دورش را عده زیادی از مهاجرین و انصار و سایر مسلمانان گرفته بودند وارد شد، پس میان آن حضرت و مردم پرده ای نصب شد، آنگاه حضرت نشست و چنان ناله جانسوزی سر داد که باعث گریه حاضرین گردید و مجلس نا آرام و متشنج شد، وقتی مردم آرام شدند حضرت سخنرانی خود را با حمد و سپاس خداوند متعال و درود بر رسول خدا(ص)آغاز نمودند آنگاه مطالب بسیار شیوا و پرمحتوایی را در بیان برخی از معارف دینی بیان کرده و جانفشانی های حضرت علی (ع) در راه اسلام را گوشزد نموده و از فتنه ای

ناوبری کتاب