صفحه ۲۰۶

کس چو زن، اندر سیاهی قرنها منزل نکرد
کس چو زن، در معبد سالوس حیله گر. قربانی نبود
در عدالتخانه انصاف، زن شاهد نداشت
در دبستان فضیلت، زن دبستانی نبود
دادخواهی های زن می‎ماند عمری بی جواب
آشکارا بود این بیداد، پنهانی نبودپروین اعتصامی، دیوان شعر، سروده 118، ص 406.

با ظهور اسلام و تعلیمات ویژه آن زندگی زن وارد مرحله جدیدی گردید، در این دوره او از کلیه حقوق فردی و اجتماعی برخوردار شد، و همانند وظایفی که بر دوشش بود از حقوق و مزایا بهره مند گردید. (و لهن مثل الذی علیهن )سوره بقره (2): آیه 228. یعنی: "و برای زنان حقوقی همانند آنچه بر عهده آنهاست قرار داده شده." و در کلیه حقوق اقتصادی استقلال پیدا کرد و صاحب دسترنج خویش شد: (للنساء نصیب مما اکتسبن)سوره نساء (4): آیه 32. یعنی: "برای زنان از آنچه به دست آورده اند بهره و نصیب است." و مانند مردان به اندازه سهم خویش از آنچه پدر و مادر و سایر بستگان از خود باقی می‎گذاشتند صاحب ارث گردید: (و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون)همان، آیه 7. یعنی: "برای زنان از آنچه پدر و مادر یا بستگان به ارث گذاشته اند بهره و نصیب است".

در دین اسلام دختر به عنوان مایه رحمت الهی معرفی شد، و شخص پیامبراکرم (ص) آنقدر به دخترش فاطمه (س) احترام می‎گذاشت که باعث تعجب مردم می‎شد، دست دخترش را می‎بوسید، و به هنگام مسافرت با آخرین فردی که خداحافظی می‎نمود فاطمه (س) بود و به هنگام بازگشت از سفر نیز نخستین کسی

ناوبری کتاب