صفحه ۲۰

زنی که گوهر تعلیم و تربیت نخرید ____ فروخت گوهر عمر عزیز را ارزان پروین اعتصامی، دیوان شعر، سروده 145، ص 455.

این نوشتار دربردارنده بیست و شش فصل بوده، و در هر فصل سعی شده است پیرامون یکی از دستورات و قوانین دین با بهره گیری از آیات قرآن مجید، سخنان پیشوایان اسلام (ع) و کلمات بزرگان و شعرا و بر اساس نظرات فقهی استاد بزرگوار فقیه مجاهد حضرت آیت الله العظمی منتظری دامت برکاته مشروحا بحث و گفتگو شود.

فصل اول ویژه دخترانی است که در آستانه تکلیف قرار دارند، و لازم است مادران بزرگوار مطالب آن را برای دختران خود که تازه به حد بلوغ رسیده اند یا نزدیک بلوغ هستند بیان نموده و توضیح دهند، تا آنها با بینش و آگاهی کامل نسبت به انجام صحیح وظایف خود اقدام نمایند.

به که دختر بداند قدر علم آموختن
تا نگوید کس، پسر هشیار و دختر کودن است همان، سروده 202، ص 555.

در فصل های بعدی به ترتیب درباره نظافت جسم و پاکیزگی و پاره ای از تکالیف که بین همه گروههای سنی ذکر شده مشترک است - از قبیل: نماز، روزه، دستورات مالی، حج، امر به معروف و نهی از منکر، آداب معاشرت و روابط اجتماعی - به تفصیل سخن گفته شده است.

از فصل پنجم به بعد در ضمن چهار فصل با سبکی جدید به مسائل بانوان در زمینه خونهایی که می‎بینند پرداخته؛ و فصل پانزدهم تا فصل هجدهم را به دخترانی که در آستانه ازدواج می‎باشند اختصاص داده؛ از فصل هجدهم تا بیست و سوم دوران هایی را که زن پس از ازدواج طی خواهد کرد - از قبیل: آمیزش، بارداری، زایمان، شیردهی و تربیت و پرورش فرزند - به رشته تحریر درآورده ایم؛ سپس در ضمن دو فصل به مسأله طلاق و جدایی، علل و انگیزه های آن، راههای پیشگیری از آن، و برخی مطالب دیگر پرداخته؛ و فصل بیست و پنجم را به مسائل و مشکلات افراد سالمند و کهنسال

ناوبری کتاب