صفحه ۱۹۹

1 - زنا

زنا یکی از گناهان بزرگی است که در اجتماع راه را برای مفاسد دیگر باز می‎نماید؛ پیدایش هرج و مرج در نظام خانواده، از بین رفتن رابطه پدر و فرزندی، اشاعه انواع بیماریهای کشنده، سقط جنین و قطع نسل از جمله عواقب ناگوار این عمل زشت و ننگین است؛ و بدین جهت خداوند متعال به انسانها سفارش می‎کند که از نزدیک شدن به این کار شرم آور پرهیز نمایند.

قرآن کریم: (و لا تقربوا الزنا انه کان فاحشة وساء سبیلا)سوره اسراء (17): آیه 32. یعنی: "و به سوی زنا نزدیک نشوید که کاری بسیار زشت و راهی بد و ناشایسته است".

امام صادق (ع): "سه دسته هستند که خداوند با آنها سخن نگفته و آنها را پاک نگردانده و برایشان عذاب دردناک است، یکی از آنها زن شوهرداری است که همخوابه غیر شوهرش گردد".وسائل الشیعة، باب 2 از ابواب النکاح المحرم، ح 1، ج 20، ص 315.

عواقب ناگوار زنا در دنیا که در روایات به آنها اشاره شده عبارتند از:

1 - زیاد شدن مرگهای ناگهانی و زودرس؛همان، باب 1، ح 1، ص 307.

2 - از بین رفتن برکت در زندگی؛همان، ح 3، ص 308.

3 - فقر و پریشانی؛

4 - از بین رفتن نور صورت.همان، ح 8، ص 309.

عقوبت مرد یا زن عاقل و بالغی که به اختیار خود زنا کرده در صورتی که دارای همسر نباشد، در مرتبه اول صد ضربه شلاق است؛ و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه شلاق خورده باشد، کیفر او در مرتبه چهارم اعدام است؛ و در صورتی که دارای همسر دائمی باشد به گونه ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در

ناوبری کتاب