صفحه ۱۹۷

در آغاز غذا خوردن نام خدا بر آن برده شود، و در پایان حمد و ستایش خداوند انجام شود".همان، ص 314، ح 2.

پیامبراکرم (ص): "کسی که غذای حلالی را بخورد فرشته ای بالای سر او قرار گرفته و تا پایان غذا برای او طلب آمرزش می‎نماید؛ و وقتی لقمه حرامی در دهان کسی قرار گیرد تمام فرشتگان آسمان و زمین او را لعن و نفرین می‎کنند، و تا زمانی که لقمه در دهان اوست خداوند به او نظر رحمت نمی نماید...".همان، ح 6.

3 - خوردن چیزهای حرام و نجس

انسان باید از خوردن یا آشامیدن چیزهایی که در شریعت حرام گردیده است اجتناب نماید؛ مگر در مواردی که جان انسان در خطر باشد و چیز حلالی برای خوردن و آشامیدن نداشته باشد که به اندازه نجات جان خویش می‎تواند از آن چیز حرام استفاده نماید.

پاره ای از خوراکی هایی که در اسلام حرام شمرده شده است به قرار زیر است:

الف - آشامیدن شراب و انواع مست کننده ها؛ در روایتی از پیامبراکرم (ص) آمده است: "شراب ریشه هر گناهی است"؛وسائل الشیعة، باب 12 از ابواب الاشربة المحرمة، ح 4، ج 25، ص 315. بلکه در روایات متعددی از نشستن بر سر سفره ای که در آن شراب نوشیده می‎شود نهی شده است؛ از پیامبراکرم (ص) در این باره چنین نقل شده است: "مورد لعن و نفرین است کسی که بر سفره ای که در آن شراب نوشیده می‎شود بنشیند".همان، باب 62 از ابواب الاطعمة المحرمة، ح 1، ج 24، ص 232.

در صورتی که فرد مسلمانی که عاقل و بالغ است به اختیار خود و از روی توجه یکی از انواع مشروبات الکلی مست کننده را بیاشامد - هر چند به مقدار کمی باشد و او را مست ننماید - و این کار پیش حاکم شرع ثابت شود، کیفر او هشتاد تازیانه خواهد بود.

ناوبری کتاب