صفحه ۱۹۵

از پیامبراکرم (ص) سؤال شد: چه چیزی از همه بیشتر انسان را به دوزخ می‎کشاند؟ حضرت فرمودند: "دو چیز میان تهی: شکم و زیر شکم".همان، ص 314، ح 5.

خوردن برای زیستن و ذکر کردن است
تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است گلستان، باب سوم، در فضیلت قناعت، حکایت 5، ص 148.

پاره ای از امور ناپسند که در هنگام تغذیه از آنها باید خودداری گردد بدین قرار است:

1 - پرخوری

سرچشمه بسیاری ازبیماریها غذاهای اضافی است که به صورت چربی های انباشته در بدن انسان باقی می‎ماند، این مواد اضافی بار سنگینی برای قلب و سایر دستگاههای بدن محسوب شده و منبع آماده ای است برای انواع عفونتها و امراض، عامل اصلی این مواد مزاحم زیاده روی در تغذیه و پرخوری است که راهی برای جلوگیری از آن جز میانه روی در مصرف غذا وجود ندارد؛ خداوند متعال در این باره می‎فرماید: (وکلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا یحب المسرفین)سوره اعراف (7): آیه 31. یعنی: "بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست ندارد".

نه چندان بخور کز دهانت برآید ____ نه چندان که از ضعف جانت برآیدگلستان، همان، حکایت 7، ص 149.

پیامبراکرم (ص): "انسان مؤمن در یک روده می‎خورد و فرد منافق در هفت روده".وسائل الشیعة، باب 1 از ابواب آداب المائدة، ح 6، ج 24، ص 241.

امام علی (ع): "بر سر سفره غذا ننشین مگر هنگام گرسنگی، از پای سفره برنخیز مگر وقتی که هنوز اشتهای خوردن داری، جویدن غذا را خوب رعایت کن، و هنگام خواب به دستشویی برو؛ در صورتی که این امور را رعایت نمایی از پزشک ودرمان

ناوبری کتاب