صفحه ۱۹۳

تجسس نکنید".سوره حجرات (49): آیه 12.

پیامبراکرم (ص): "کسی که به سخن و مکالمات قومی گوش نماید در حالی که آنها کراهت دارند کسی به گفته آنها گوش کند، روز قیامت در گوش وی سرب گداخته ریخته می‎شود".وسائل الشیعة، باب 94 از ابواب ما یکتسب به، ح 9، ج 17، ص 298.

امام صادق (ع): "کسی که بر ضد فرد مؤمنی سخنی را به قصد خوار کردن و زیر سؤال بردن شخصیت وی مطرح نماید، خداوند او را از ولایت و سرپرستی خویش خارج کرده و به سوی ولایت شیطان رهسپار می‎کند؛ ولی شیطان هم از پذیرفتن وی خودداری می‎نماید".همان، باب 157 از ابواب احکام العشرة، ح 2، ج 12، ص 294.

مسؤولان دلسوز اداره امور اجتماع نیز باید دقیقا مراقب باشند که عده ای به بهانه "کشف توطئه" و "حفظ امنیت" و مانند آن مرتکب این عمل حرام نشده و به خود اجازه ندهند به زندگی خصوصی مردم یورش برده، نامه های آنها را باز نموده، تلفن ها را کنترل کرده، وقت و بی وقت به خانه آنها هجوم برده و با به دست آوردن برخی اسناد و مدارک یا پرونده سازی و افشای آنها درصدد لکه دار نمودن حیثیت اجتماعی مردم برآیند.

یکی کرده بی آبرویی بسی ____ چه غم دارد از آبروی کسی
بسا نام نیکوی پنجاه سال ____ که یک نام زشتش کند پایمال گلستان، باب پنجم، در عشق و جوانی، حکایت 20، ص 213.

5 - دشنام

بنابر آنچه در رساله حقوق حضرت سجاد(ع) آمده یکی از حقوق زبان بر انسان آن است که آن را به فحش و دشنام آلوده ننماید؛تحف العقول، ص 256، رقم 3. از نظر اسلام هیچ کس حق ندارد با تیرهای زبان خویش دیگری را هدف قرار داده و به او دشنام دهد؛ خصوصا در جایی که طرف مقابل فرد مؤمنی باشد.

ناوبری کتاب