صفحه ۱۹

به نام خدایی که جان آفرید ____ سخن گفتن اندر زبان آفرید
خداوند بخشنده دستگیر ____ کریم خطابخش پوزش پذیرسعدی، بوستان، دیباچه کتاب، ص 33.

سخنی با خوانندگان گرامی:

امام باقر(ع): "شرق و غرب جهان را زیر و رو کنید، پس به خدا قسم نمی یابید علم و دانش صحیحی را جز آنچه که از ناحیه ما اهل بیت صادر شده باشد."محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعة، باب 84 از ابواب احکام الاولاد، ح 3، ج 21، ص 477.

هر انسانی برای ترقی و تکامل و حرکت به سوی خالق هستی بخش نیازمند دو بال "ایمان" و "عمل صالح" می‎باشد؛ و آنچه مسیر او را در این حرکت درخشان و روشن می‎سازد، چیزی جز آگاهی و دانش و اندیشه نخواهد بود.

اعتقاد به خدا و معاد و دستورات دینی و مانند آن در صورتی که از آگاهی و اندیشه سرچشمه نگرفته باشد، چون حبابی بر روی آب خواهد بود که دوام چندانی نداشته و با کمترین شبهه ای متزلزل می‎گردد.

بر همین اساس و با توجه به این که بخش عظیمی از افراد جامعه را زنان در گروههای مختلف سنی نوجوان، جوان، میانسال و کهن سال تشکیل می‎دهند، و آنان همانند مردان در نظر شریعت موظف به انجام دستورات و تکالیف دینی هستند، و لازمه عمل به این احکام و قوانین آگاهی و اطلاع دقیق از آنهاست، بر آن شدیم تا رساله ویژه ای را - که در برگیرنده مسائل و احکام عملی تمام خواهرانی است که به حد تکلیف رسیده اند - به رشته تحریر درآوریم تا هر فردی بتواند به فراخور حال خود ضمن بهره گیری از مطالب آن در اصلاح رفتار و کردار خود اقدام نماید.

ناوبری کتاب