صفحه ۱۸۳

دین ندارد دشمن است". به حضرت گفته شد: او چه کسی است ؟ حضرت فرمودند: "کسی که از بدی نهی نمی کند".وسائل الشیعة، باب 1 از ابواب الامر و النهی، ح 13، ج 16، ص 122.

2 - پیامبراکرم (ص): "تا زمانی که پیروان من امر به معروف و نهی از منکر نموده و بر نیکی و تقوا بسیج شوند، در حال خیر و سعادت هستند؛ ولی وقتی از این کار دست بکشند، خیر و برکت از آنها رخت بسته و برخی بر دیگران مسلط شده و یاوری برایشان در زمین و آسمان پیدا نمی شود".همان، ح 18، ص 123.

3 - پیامبراکرم (ص): "بالاترین جهاد امر به معروف و نهی از منکر است؛ کسی که امر به معروف نماید پشتوانه محکمی برای مؤمنین ایجاد کرده، و کسی که نهی از منکر نماید بینی منافقین را به خاک مالیده است".محمد بن محمد بن أحمد القرشی، معالم القربة فی احکام الحسبة، ص 64.

4 - پیامبراکرم (ص): "هیچ چشمی نیست که امر ناشایست و معصیتی را ببیند و در مقابل آن سکوت کرده و آن را تغییر ندهد مگر این که خداوند آن را روز قیامت می‎گریاند گرچه ولی خدا باشد".همان، ص 67.

5 - پیامبراکرم (ص): "بالاترین شهدای امت من شخصی است که در مقابل حاکم ستمگری بایستد واو را امر به معروف و نهی از منکر نماید و به واسطه این کار به دست او کشته شود؛ این چنین شهیدی جایگاهش در بهشت بین حمزه و جعفر است".همان، صص 67 - 68.

6 - امام علی (ع): "تمام کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر چون قطره ای در برابر دریاست".وسائل الشیعة، همان، باب 3، ح 9، ص 134.

7 - امام باقر(ع): "امر به معروف و نهی از منکر دو واجب بزرگ الهی است و به وسیله آنها بقیه واجبات برپا شده، راهها امن گشته، درآمدها مشروع و حلال شده،

ناوبری کتاب