صفحه ۱۸۲

از نظر قرآن انسانهای با ایمان به واسطه ولایتی که بر یکدیگر دارند در مقابل یکدیگر مسؤول بوده و باید یکدیگر را به کارهای پسندیده دعوت نموده و از بدیها باز دارند. و این در حالی است که در وصف افراد منافق چنین می‎گوید: (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف)همان، آیه 67. یعنی: "مردان و زنان منافق همه از یک گروهند، آنها امر به بدیها ونهی از خوبیها می‎نمایند".

پس در میان افراد منافق روح مودت و ولایت وجود ندارد و تنها آنها در صفات و کردار هماهنگ بوده و هدف واحدی را که همان گسترش فساد در میان انسانهاست دنبال می‎کنند.

خداوند متعال در قرآن کریم یکی از امتیازات مسلمانان را بسیج آنها در انجام امر به معروف و نهی از منکر برای خدمت به جامعه انسانی معرفی کرده و به واسطه این امتیاز آنها را بهترین امت نامیده است: (کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر)سوره آل عمران (3): آیه 110. یعنی: "شما بهترین امتی هستید که به نفع انسانها پا به مرحله وجود گذاشتید، زیرا که امر به معروف و نهی از منکر می‎نمائید".

انجام این واجب الهی ضامن گسترش ایمان به خدا و اجرای همه قوانین فردی و اجتماعی می‎باشد و سهل انگاری در انجام آن زمینه سست شدن روح ایمان را در دلها فراهم آورده و پایه های آن را فرو می‎ریزد و امور جامعه را از دست شایستگان خارج نموده و به دست افراد پست و شرور داده و مسلمانان را از اوج عزت به پرتگاه نابودی و ذلت می‎کشاند.

برای آگاهی از اهمیت این دستور الهی و نقش آن در حفظ فرد و جامعه از سقوط و متلاشی شدن ذکر پاره ای از سخنان پیشوایان دین لازم و ضروری است:

1 - از پیامبراکرم (ص) نقل شده است که فرمودند: "خداوند با مؤمن ضعیفی که

ناوبری کتاب