صفحه ۱۸

تقدیم به پیشگاه:

بزرگ بانوی اسلام حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (س) که با تحمل انواع سختی ها همدوش همسر فداکارش امیرالمؤمنین (ع) از ارزشهای والای انسانی دفاع نمود و فرزندان شایسته ای را در دامن خویش پرورش داد؛ و نیز به تمامی بانوان گرانقدری که با آگاهی و گذشت و فداکاری کانون خانواده خویش را گرم و پر محبت نگه داشته اند.

ناوبری کتاب