صفحه ۱۷۸

و تقاضای کمک کرد، آن حضرت چراغ اطاق را خاموش نمود تا آن فرد دچار شرمندگی و خجالت نگردد.وسائل الشیعة، همان، باب 39، ح 3، ص 457.

رفتار پیشوایان دین همچون حضرت علی و حضرت سجاد و حضرت صادق (ع) که شبانه به طور ناشناس درب خانه فقرا رفته و از آنها دستگیری می‎کردند به طوری که تا زنده بودند کسی متوجه کمک آنان نمی شد سرمشق خوبی در این زمینه است.همان، باب 13، ح 8، ص 397؛ و باب 14، صص 399 - 403.

8 - برای صدقه دادن اول از خویشان و بستگان شروع نماید که اجر و ثواب این کار به مراتب بیشتر از پرداخت صدقه به دیگران است.همان، باب 20، صص 411 - 413.

9 - فرزندان و بخصوص کودکان خود را تشویق نماییم که صدقه را با دست خود بپردازند.همان، باب 4، صص 376 - 377.

10 - هر روز صبح هنگام برای دفع بلاهای آن روز صدقه داده شود،همان، باب 8، صص 383 - 386. و به اندازه توان و قدرت خویش به این امر مهم بپردازیم و در انجام آن کوتاهی نکنیم.

و بهترین راه برای تحقق این امر آن است که انسان خانواده فقیری را در نظر گرفته و نیازهای آنان را برطرف نماید، که این کار ثواب هفتاد حج را خواهد داشت.همان، باب 2، ح 1، ص 373.

11 - قبل از این که فقیر سراغ انسان بیاید و درخواست کمک نماید به سویش شتافته و نیازش را برطرف نمائیم.همان، باب 39، صص 455 - 458.

12 - چیزی را که به عنوان صدقه قرار داده ایم دوباره برای خودمان برنداریم. و در صورتی که قصد کردیم چیزی را به فقیری بدهیم و دسترسی به آن فقیر ممکن نبود، آن را به فقیر دیگری به عنوان صدقه بدهیم.همان، باب 24، صص 422 - 423.

ناوبری کتاب