صفحه ۱۷۷

1 - سعی شود پرداخت صدقه در زمانهای شریف مثل روز جمعه، ماه مبارک رمضان و مانند آن انجام گردد.همان، باب 15، صص 403 - 404.

2 - چیزی که به فقیر داده می‎شود از مال حلال باشد، و از پرداخت مال حرام و غصبی اجتناب شود.همان، باب 46، صص 465 - 468.

3 - از آنچه که مورد علاقه خودش می‎باشد و از بهترین قسمت آن به فقیر بدهد.همان، باب 48، ص 471.

4 - در حال سلامتی و بی نیازی و قبل از این که دچار بیماری یا فقر گردد صدقه بدهد.همان، باب 16، صص 404 - 405.

5 - با دست خودش صدقه را به فقیر بدهد و از او بخواهد که در حقش دعا نماید،همان، باب 25، صص 424 - 425. و این امر نسبت به مریض بیشتر سفارش شده است؛همان، باب 5، ح 2، صص 377 - 378. زیرا دعای مستمند و فقیر به سرعت مورد اجابت قرار می‎گیرد.

6 - از هر گونه منت نهادن بر فقیر به واسطه احسان در حق او خودداری نماید؛ زیرا این امر باعث نابودی احسان او می‎گردد.همان، باب 37، صص 451 - 454.

ز محتاجان خبر گیر، ای که داری ____ چراغ دولت و گنج غنا را
به وقت بخشش و انفاق، پروین ____ نباید داشت در دل جز خدا راپروین اعتصامی، دیوان شعر، سروده 72، ص 337.

7 - انسان نهایت تلاش خود را به کار برد که پرداخت صدقه به طور پنهانی انجام گیرد، به گونه ای که اگر آن را با دست راست می‎پردازد دست چپش از آن خبردار نشود.

در پاره ای از روایات آمده است که شب هنگام سائلی پیش حضرت علی (ع) آمده

ناوبری کتاب