صفحه ۱۷۵

دهنده با پرداخت صدقه در حقیقت آن را از دهان آن شیاطین بیرون کشیده و در دست پروردگار قرار می‎دهد.همان، باب 1، ح 12، ص 370.

پرداخت صدقه علاوه بر آثار بسیار زیاد اجتماعی برای فرد صدقه دهنده نیز دارای برکات و فوائدی است که به برخی از آنها اشاره می‎کنیم:

1 - باعث زیادی و برکت مال می‎گردد؛ از امام صادق (ع) نقل شده: "استنزلوا الرزق بالصدقة"همان، ح 10. یعنی: رزق و روزی خویش را به وسیله دادن صدقه طلب نمایید.

2 - بلاهای ناگوار و مرگهای دلخراش را از انسان دور کرده و عمر انسان را زیاد می‎نماید؛ در حدیثی از پیامبراکرم (ص) آمده است: "صدقه از هفتاد در از درهای شر و بدی جلوگیری می‎کند".بحارالانوار، ج 93، ص 132، ح 64.

جوی یک دانه جو. باز دارد بلائی درشت ____ عصائی شنیدی که عوجی اشاره است به داستان عوج بن عنق. بکشت
حدیث درست آخر از مصطفاست ____ که بخشایش و خیر دفع بلاست

همچنین در حدیثی از امام صادق (ع) وارد شده است: "صدقه ای که با دست انسان پرداخت گردد مرگ دلخراش را از او دور نموده و هفتاد نوع بلا را دفع می‎کند".وسائل الشیعة، همان، باب 5، ح 1، ص 377.

نقل شده است که روزی حضرت عیسی (ع) با یارانش نشسته بودند که مردی از کنار آنها گذشت، حضرت به اصحاب خود فرمود: به زودی این شخص خواهد مرد؛ ولی پس از مدتی آن مرد در حالی که پشته ای هیزم بر دوش داشت به طرف آنها آمد، یاران گفتند: ای روح الله ! شما گفتید که او خواهد مرد، ببین او زنده است ! حضرت به آن مرد گفت: بار هیزم خود را روی زمین بگذار، آن مرد چنین کرد و هیزمها را از هم باز کرد ناگهان مار سیاهی که سنگی را بلعیده بود پیدا شد، حضرت عیسی (ع) به آن

ناوبری کتاب