صفحه ۱۶۰

دوری از اجحاف، گرانفروشی، کم فروشی، غصب مال مردم، سرقت، اسراف، تبذیر، تقلب، غش، کلاهبرداری، رشوه خواری، احتکار، ربا و خیانت در اموال عمومی، همراه با واجب نمودن مالیاتهایی همچون: خمس و زکات، و پرداخت وجوهی به عنوان فطریه، کفاره، رد مظالم و نفقه زیردستان، و نیز تشویق به پرداخت صدقه و انفاق، قرض الحسنه و وقف اموال و اشیاء در راههای خیر قسمتی از این برنامه جامع را تشکیل می‎دهد.

در این برنامه همه جانبه سعی شده است روح ایمان و برادری و انسانیت و عدالت خواهی در وجود مسلمانان زنده گردد، به گونه ای که مسلمان شرم داشته باشد شب با شکم سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد.

چو انسان را نباشد فضل و احسان ____ چه فرق از آدمی تا نقش دیوار
به دست آوردن دنیا هنر نیست ____ یکی را گو توانی دل به دست آر

در اینجا به شرح و توضیح و بیان احکام دو دستور از این دستورات سودمند و با برکت می‎پردازیم:

اول: خمس

یکی از واجبات مالی که باید پرداخت آن همراه با قصد قربت و نزدیکی به پروردگار باشد "خمس" است. فرد مسلمان در صورت وجود شرایطی که گفته می‎شود باید یک قسمت از پنج قسمت درآمدها و بهره هایی را که از راههای گوناگون به دست می‎آورد به مصارفی که در شرع برایش معین شده برساند.

خداوند متعال در قرآن مجید می‎فرماید: (و اعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی والمساکین و ابن السبیل...)سوره انفال (8): آیه 41. یعنی: "و بدانید هر گونه غنیمتی به شما رسید خمس آن برای خدا و رسول و ذی القربی و ایتام و مساکین و واماندگان در راه می‎باشد...".

ناوبری کتاب