صفحه ۱۳۶

3 - تقویت پایه های اقتصادی

یکی از اهداف حج تقویت تجارت مسلمانان و رفع مشکلات اقتصادی آنان است.

در زمان جاهلیت هنگام مراسم حج تجارت و معامله و بارکشی را حرام و گناه می‎دانستند و حج کسانی را که چنین می‎کردند باطل می‎دانستند؛ ولی اسلام اعلام کرد که در موسم حج هیچ مانعی ندارد که مردم از فضل خداوند بهره مند شده و از دسترنج خود استفاده کرده و سود ببرند.

مسافرت مسلمانان از نقاط مختلف دنیا به سوی خانه خدا می‎تواند پایه واساسی برای یک خیزش و جهش اقتصادی عمومی در جوامع اسلامی شده و با گردهمایی مغزهای متفکر اقتصادی پس از انجام مراسم یا قبل از آن و همفکری و همگامی آنان پایه های محکمی برای اقتصاد مسلمانان ریخته شود. اهمیت این مطلب را از روایات زیر می‎توان دریافت:

1 - پیامبراکرم (ص): "حج به جا آورید تا هرگز فقیر نشوید".مستدرک الوسائل، همان، ح 12، ص 7.

2 - حضرت صادق (ع): "علی بن الحسین پیوسته می‎فرمودند: حج و عمره به جا آورید تا بدنهایتان صحیح و سالم مانده، رزق و روزیتان فراوان گشته، ایمانتان حفظ شده و مخارج اقشار مردم و خانواده هایتان تأمین گردد".وسائل الشیعة، همان، ح 20، ص 15.

3 - امام صادق (ع) خطاب به هشام بن حکم: "- خداوند حج را قرار داد - تا هر قومی به واسطه تجارت و داد و ستد و بردن کالایی از شهری به شهر دیگر سود برده و ملت ها از فراورده های اقتصادی یکدیگر استفاده نموده و حمل و نقل کنندگان مسافرین در این سفر با کرایه دادن وسیله های نقلیه خود بهره مند شوند".همان، ح 18، ص 14.

پس مسلمانان باید از این فرصت طلایی استفاده نموده و با تشکیل نشست های

ناوبری کتاب