صفحه ۱۳۴

فوائد و آثار حج:

اگر مراسم پرشکوه حج طبق برنامه صحیح انجام شود برکات و آثار فراوانی برای فرد حج گزار و جامعه به همراه خواهد داشت، برخی از این آثار بدین شرح است:

1 - تحول روحی و معنوی:

مهمترین فلسفه و هدف حج همان دگرگونی اخلاقی است که در انسانها به وجود می‎آورد؛ مراسم پی درپی آن علاقه های معنوی انسان را لحظه به لحظه با خدایش محکمتر و رابطه با او را نزدیکتر و قویتر می‎سازد و او را از گذشته تاریک و گناه آلودش جدا نموده و به آینده ای پر از نور و صفا پیوند داده و به گونه ای توصیف ناشدنی ورق زندگانی او را برگردانده و صفحه نوینی در حیات او آغاز می‎نماید.

به همین جهت در برخی از روایات آمده است: "حج و عمره فقر و گناه را از انسان دور می‎سازد آن گونه که سوهان زنگار را از آهن می‎زداید".الکافی، باب فضل الحج والعمرة، ج 4، ص 255، ح 12.

و نیز آمده: "کسی که بدون تکبر برای حج یا عمره آهنگ کعبه نماید از گناهانش جدا می‎شود آن گونه که هنگام ولادت از مادر گناهی نداشت".همان، ص 252، ح 2.

2 - پیشبرد اهداف فرهنگی و سیاسی:

اجتماع عظیم حج در عین این که دربردارنده خالص ترین عبادتهاست مؤثرترین وسیله برای پیشبرد اهداف سیاسی اسلام است. ودر حقیقت روح عبادت و توجه به خدا با روح سیاست و توجه به بندگان خدا در این مراسم درآمیخته اند.

حضرت صدیقه کبری در خطبه معروفشان می‎فرمایند: "والحج تشییدا للدین"

ناوبری کتاب