صفحه ۱۳۳

اهمیت حج:

اهمیت حج و نقش آن در سازندگی و تکامل انسان را به وضوح از سخنان زیر می‎توان به دست آورد:

1 - قرآن کریم: (لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین)سوره آل عمران (3): آیه 97. یعنی: "از طرف خداوند به عهده مردم است که آهنگ رفتن به سوی خانه او کنند، آنانی که توانایی انجام آن را دارند، و هر کس کفر ورزد - و از حج سر باز زند به خود زیان رسانده - همانا خداوند از همه جهانیان بی نیاز است". به کار بردن واژه "کفر" که همانند ایمان دارای مراحل و درجات است برای کسی که حج را ترک می‎نماید بیانگر اهمیت این مسأله است؛ در حقیقت کسی که حج را ترک می‎نماید حق را پوشانده و با آن مخالفت نموده است.

2 - پیامبر گرامی اسلام (ص): "الحج جهاد کل ضعیف"وسائل الشیعة، همان، باب 1، ح 14، ص 12. یعنی: حج جهاد هر شخص ناتوان است.

3 - حضرت علی (ع) به فرزندانش می‎فرمود: "ای فرزندانم ! به خانه پروردگار توجه و نظر داشته باشید، مبادا آن را رها کنید که در این صورت مهلت داده نشده و دچار عذاب می‎گردید".همان، باب 4، ح 2، ص 21.

4 - امام صادق (ع): "تا وقتی کعبه پابرجاست دین هم پابرجاست".همان، ح 5.

5 - عایشه می‎گوید به رسول الله گفتم: آیا جهاد بر زن واجب است ؟ حضرت فرمودند: "بلی، جهادی که در آن جنگ و کشتار نیست: حج و عمره".مستدرک الوسائل، باب 11 از ابواب وجوب الحج و شرائطه، ح 18، ج 8، ص 12.

ناوبری کتاب