صفحه ۱۱۶

عبادت است تا زمانی که از مسلمانی غیبت نکند".همان، ح 12، ص 399.

4 - امام صادق (ع): "خواب روزه دار عبادت، سکوتش تسبیح پروردگار، عملش مقبول درگاه حق و دعایش مستجاب است".همان، ح 17 و 24، صص 401 و 403.

5 - امام صادق (ع): "بوی دهان روزه دار پیش خدا از بوی مشک برتر است".همان، ح 25، ص 403.

6 - امام صادق (ع): "بالاترین جهاد روزه گرفتن در هوای گرم و سوزان است".مستدرک الوسائل، باب 2 از ابواب الصوم المندوب، ح 1، ج 7، ص 504.

7 - در حدیث وفات حضرت مریم (س) آمده است: "عیسی (ع) بعد از آن که مادرش دفن شد صدا زد: ای مادر ! آیا دوست داری که به دنیا بازگردی ؟ مریم پاسخ داد: بله، برای انجام دو کار: یکی این که در شبی بسیار سرد برای خدا به نماز بایستم، و دوم این که در روز بسیار گرم روزه بگیرم؛ ای فرزندم ! راه بسیار مخوف و ترسناک است".همان، ح 6، ص 506.

آثار و فوائد روزه

اگر این عبادت با تمام آداب و شرایطش انجام شود تأثیرات فراوان و سودمند مادی و معنوی برای فرد و جامعه خواهد داشت، که در اینجا به طور خلاصه به گوشه ای از این آثار اشاره می‎کنیم:

الف - اثر تربیتی

روزه روح انسان را صیقل داده و باعث تطهیر جان او می‎گردد. روزه دار با وجود گرسنگی و تشنگی از غذا و آب و همچنین لذت جنسی چشم پوشیده و عملا ثابت می‎کند که می‎تواند زمام نفس سرکش خود را به دست گرفته و بر هوسها و خواهشهای نفسانی خود چیره گردد.

ناوبری کتاب