صفحه ۱۰۶

و سپس با تشهد و سلام نماز را به پایان می‎رسانیم.

لازم به تذکر است که در هر یک از نمازهای گفته شده می‎توان قبل از رکوع رکعت دوم قنوت گرفته و به دعا و راز و نیاز پرداخت؛ ولی قنوت نماز شفع به امید ثواب به جا آورده شود.

وقت نافله شب از نیمه شب تا اذان صبح است و بهتر است آن را نزدیک اذان صبح بخوانند؛ ولی مسافر و کسی که برای او سخت است این نماز را در این وقت بخواند، می‎تواند آن را در اول شب به جا آورد.

شیوه انجام نمازهای واجب و مستحب و مقدمات و شرایط آن و همچنین اذان و اقامه برای زنان و مردان تقریبا یکسان است، بانوان گرامی برای آگاهی از آنها می‎توانند به رساله توضیح المسائل مراجعه نمایند.رساله توضیح المسائل، مسائل 677 تا 1422، صص 130 - 251.

در اینجا به بیان برخی از مسائل مورد نیاز و مواردی که تکلیف مردان و زنان در آنها متفاوت است می‎پردازیم.

چند مسأله:

(مسأله 1) نمازگزار زن هنگام خواندن نماز، گرچه کسی او را نبیند، باید تمام بدن خود را جز صورت به اندازه ای که در وضو شسته می‎شود و دست تا مچ و پا تا مچ بپوشاند؛ و برای آن که یقین کند مقدار واجب را پوشانده است، باید مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند.

(مسأله 2) در صورتی که نمازگزار بعد از نماز بفهمد جایی از بدن را که واجب بود بپوشاند نپوشانده، نمازش صحیح است. و اگر در بین نماز متوجه شود که مقدار واجب را نپوشانده، بنابر احتیاط واجب فورا آن را بپوشاند و نماز را تمام کند و دوباره آن را بخواند.

(مسأله 3) زینت کردن مرد به طلا، چه در نماز و چه در غیر نماز، حرام است؛

ناوبری کتاب