صفحه ۱۰۴

در روایت دیگری از پیامبراکرم (ص) آمده است: "دزدترین دزدها کسی است که از نماز خود می‎دزدد؛ به این معنی که آن را کامل به جا نمی آورد".بحارالانوار، ج 81، صص 263 - 264.

وامش مده آن که بی نمازست ____ گرچه دهنش ز فاقه فقر و تنگدستی. بازست
کو فرض نماز واجب. خدا نمی گزارد ____ از قرض تو نیز غم نداردسعدی، گلستان، باب هشتم، در آداب صحبت، رقم 66، ص 279.

اقسام نماز:

نماز به طور کلی بر دو قسم است: واجب و مستحب؛ که در زیر به طور جداگانه به شرح هر یک می‎پردازیم:

نمازهای واجب:

نمازهای واجب هفت قسم اند:

1 - نمازهای شبانه روزی که نماز جمعه نیز یکی از آنهاست؛ و عبارتند از: نماز صبح دو رکعت، ظهر وعصر هر کدام چهار رکعت، مغرب سه رکعت و عشا چهار رکعت.

2 - نماز آیات که به واسطه گرفتن خورشید (کسوف) یا ماه (خسوف) یا آمدن زلزله - در هر حال چه کسی بترسد یا نترسد - و همچنین رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ - در صورتی که نوع انسانها از آنها وحشت نمایند - بر انسان واجب می‎گردد.

3 - نماز میت که پس از غسل دادن و کفن و حنوط کردن مرده مسلمان و قبل از دفن کردن او واجب است بر بدنش خوانده شود.

4 - نماز طواف واجب خانه خدا.

5 - نمازی که از پدر و مادر قضا شده و آنها از دنیا رفته اند و اکنون آن نماز بر جا

ناوبری کتاب