بهای آزادگی؛ روایتی مستند از حصر حضرت آیت الله العظمی منتظری (ره)


بهای آزادگی

روایتی مستند از حصر حضرت آیت الله العظمی منتظری (ره)


مجموعه حاضر، برشهایی از پنج سال و دو ماه و دوازده روز زندان خانگی و حصر غیر قانونی حضرت آیت الله العظمی منتظری (ره) است که با هدف یادآوری و عبرت آموزی از حوادث پیرامونی آن روزها که پس از سخنرانی 13 رجب (23 آبان 1376) معظم له رخ داد تهیه و تنظیم شده است، و عاری از هر گونه قضاوت و تحلیل می باشد.

چه بسیار بودند کسانی که در آن زمانه پر غوغا بیانات مرحوم استاد برایشان قابل هضم نبود ولی با گذشت زمان مشخص شد «آنچه آن پیر در خشت خام می دید، جوان در آئینه ندید»! چرا که اندیشمندان با نگرش عمیق خود حجاب زمان را درمی نوردند و مسائل را در ورای دوران خویش می بینند.


این نوشتار به علت حجیم بودن در محیط پی دی اف تنظیم شده و قابل دریافت استتاریخ انتشار : 28 آبان ماه 1391 (پانزدهمین سالگرد آغاز حصر آیت الله العظمی منتظری، و سومین سالگرد رحلت)