"‏فقیهی که فراموش نمی شود‏" از : آقای حسین انصاری راد


فقیهی که فراموش نمی شود
"حسین انصاری راد"
 آیت الله العظمی منتظری (ره) بی تردید فقیهی طراز اول ، مسلط به موازین فقهی و اصول و از بزرگ ترین و برجسته ترین مراجع شیعه در قرن اخیر بود. ایشان شخصیتی مسئول ، پرهیزگار و قائم به وظایف شرعی بود و در برابر مسائل و مشکلات اجتماعی و حقوق مردم حساس و متعهد بود. در دفاع از حقوق مردم و مبارزه با فساد و ظلم از حیثیت و جان و موجودیت خود می‎گذشت و زحمات طاقت فرسایی در جهت دفاع از حقوق ملت ، مردم و اسلام تحمل کرد. در دوران قبل از انقلاب از عالی ترین شخصیت های روحانی بود که رنج و زحمت زندان و شکنجه را تحمل کرد تا آنجا که رژیم مستبد پهلوی برای تحت فشار گذاشتن ایشان فرزندشان را در برابر دیدگانش شکنجه کرد. بی شک وی بعد از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با رژیم گذشته و پیروزی انقلاب اسلامی مهم ترین نقش را ایفا کرد.

بعد از انقلاب هم در تسریع امور و اداره کشور بسیار از خودگذشتگی و فداکاری نشان داد. به هر حال آیت الله العظمی منتظری فقیهی مجاهد و مرجعی فعال بود که در طول حیات پربرکتش ضمن ممارست در علوم اسلامی و تخصصی عالی در زمینه های فقه و اصول و فلسفه در جهت خدمات اجتماعی و مبارزه با ظلم و فساد حاکمیت نامشروع گذشته و اصلاح امور بعد از انقلاب مردی یگانه و کم نظیر بود.

و باید گفت آیت الله العظمی منتظری شخصیتی تاریخی به لحاظ علمی ، فقهی ، اخلاقی و مبارزاتی بود و تلاش های ایشان هیچ گاه نزد خدا و ملت ما فراموش نخواهد شد.