‏"محرم در محرم" از : آقای صدرا سبزینه


محرم در محرم
"صدرا سبزینه "
درگذشت فقیه عالیقدر آیت الله العظمی منتظری در آستانه ماه محرم هرچند ضایعه ای بزرگ برای جنبش سبز و مقلدان آن بزرگمرد بود اما خدعه کودتاچیان را که با برافراشتن عکس پاره شده آیت الله خمینی در تدارک جدی سرکوب کامل جنبش سبز بودند به خودشان بازگرداند.

درگذشت فقیه آزاداندیش نیز همچون زندگی اش ضربه بزرگی به موقعیت هر چه بیشتر رو به افول اقتدارگرایانی بود که روز به روز بیش از گذشته در باتلاقی که در 22 خرداد برای خود ایجاد کردند فرو می‎روند.

سیل خروشان مردمی که برای تشییع پیکر فقیهی آمدند که [ . . . ] این رویداد بزرگ پاسخ به دولتی بود که تصور می‎کرد جنبش سبز برای بیان اعتراض و ابراز انزجار از حکومت کودتا [ . . . ] نیازمند اذن آنان است . مجوز آن راهپیمایی که موسوی و کروبی به دنبال آن بودند با اذن خداوند برگزار شد و نشان داد که علیرغم ضرب و شتمها، بازداشتها، حبسهای طویل المدت ، اعدامها، کشتارها و تجاوزها ملت ایران همچنان سبزند و مترصد فرصت تا طومار کودتاچیان را درهم بپیچند.

روز تشییع پیکر فقیه عالیقدر محک خوبی برای کودتاچیان بود تا رویای سرکوب جنبش سبز و بازداشت و اعدام رهبران آن را با خود به گورستان تاریخ ببرند. برای کودتاچیان که بخاطر وحشت از عزاداریهای سیاسی ماه محرم در تدارک برنامه ریزی برای کنترل آن بودند درگذشت فقیه عالیقدر یک اتفاق غیرمنتظره بود. اتفاقاتی که از این پس بسیار خواهد افتاد. اتفاقا یکی از اشتباهات دیکتاتورها عدم توان در پیش بینی حوادث غیر منتظره ای است که به سادگی معادلات امنیتی آنها را به هم می‎ریزد و همین حوادث غیر قابل پیش بینی است که سرنوشت شوم دیکتاتورها را در طول تاریخ رقم زده است . دیکتاتورها هیچگاه در اثر حوادث قابل پیش بینی سرنگون نشده اند، بلکه در اثر حوادثی که غیر قابل پیش بینی است تاج و تخت خود را از کف داده اند. بدین خاطر است که شبی را با آرامش سر بر بالش نمی نهند.

درگذشت فقیه عالیقدر محرم در محرم بود. جنبش سبز پیکر فقیه مظلومی را تشییع کرد که همچون اسلاف خویش در مظلومیت زیستند و در اوج مظلومیت دارفانی را وداع گفتند. کسانی که خود بنیانگذار مکتب بودند اما پس از آنکه راضی به تحریف مکتب دست پرورده خویش نشدند با ناجوانمردانه ترین روشها کنار گذاشته شدند و امروز تشییع پیکرشان از سوی همان نظام سانسور می‎شود و حتی اجازه برگزاری مراسم ختم که برای هر شهروند عادی بدون نیاز به مجوز است محرومند.

هرچند بازماندگان آن مرحوم بخاطر رعایت حال مردم و جلوگیری از بروز آسیب بیشتر از سوی بربرهای دست پرورده [ . . . ] از برگزاری مراسم سوم و هفتم برای آن فقیه فقید صرفنظر کرده اند اما اراده خداوند بر آن مقدر شده که برگزاری مراسم عزاداری حسینعلی همزمان با مراسم عزاداری حسین بن علی باشد. از این رو دیگر نیازی به اعلام رسمی برای مراسم نیست . کافی است تا جنبش سبز در هر نقطه از ایران مراسم عزاداری حسینعلی و حسین بن علی را با یکدیگر ادغام کنند. بی شک حق پیروز و باطل رفتنی است .