صفحه ۳۱

الگویی برای حوزویان "نجات بهرامی"

سالهاست که شعار "وحدت حوزه و دانشگاه" تبدیل به اهرمی برای چیره شدن فرهنگ و مناسبات حوزوی بر مراکز علمی و پژوهشی ایران شده است. این حرکت خزنده که با اتفاقات نامبارکی همچون انقلاب فرهنگی آغاز شد، در سالهای اخیر به ریاست روحانیون بر دانشگاه انجامید و این در حالی است که هتک حرمت دانشگاه از طریق حمله نیروهای مسلح، دخالت نهادهای گوناگون در تدوین برنامه های درسی و آموزشی دانشگاهیان و فشار روزافزون بر اساتید و دانشجویان... همچنان سیری صعودی را طی می‎کند. این موضع گیری ها و برخوردهای نامتعارف با دانشگاه باعث شده تا نه تنها بانیان وحدت حوزه و دانشگاه به مقصود و مراد خود نرسند، که ارتباط دانشگاه به عنوان نهادی برآمده از دل فرهنگ مدرن با حوزه به عنوان نهادی از جهان سنتی روز به روز کمتر و در عین حال تنش آلودتر شود.

در چنین شرایطی، چه اتفاقی باعث شده تا در تظاهرات مردم ایران در روزهای اخیر که اکثر شرکت کنندگان در آن را جوانان و دانشجویان تشکیل می‎دهند، شعارهای زیادی در حمایت از آیت الله منتظری و برخی روحانیون دیگر سر داده شود؟ پاسخ این پرسش را باید در حمایت آیت الله منتظری از ارزشهای جهانشمولی مشاهده کرد که پایه و مبنای جهان جدید را تشکیل می‎دهند.

آیت الله منتظری به عنوان شخصی که در یک قدمی قدرت مطلقه

ناوبری کتاب